"Savaş sırasında insanlık ve cesaret gerektiren eylemlerde bulunan Kıbrıslı Türkler'le Kıbrıslı Rumlar'ı onurlandırıyoruz"

İki toplum için de her sene Temmuz ayında toplumlar arası şiddetin sebep olduğu şiddet ve savaşın yol açtığı ölüm ve kayıpların acısı artar. Yüzlerce kişi, kadın, çocuk ve yaşlı, sadece Rum veya Türk oldukları için hayatlarını kaybetmiştir. Onlar ülkemizde karar verme hakkına sahip olan iktidarın ve büyük güçlerin çıkarları uğruna kullanılan milliyetçilik tarafından kurban edildi.

Onyıllardır iki tarafın da milliyetçileri işledikleri suçları gizlemek için diğer tarafı suçladı. İki taraf da diğer toplumdan olan “düşman”ın işlediği suçları sürekli dile getirerek “kan nehri ile sınırları ayrılmış olan” Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler’in asla bir arada barış içerisinde yaşayamayacaklarını öne sürdü.

Son birkaç yıldır ortaya çıkan toplu mezarlar ve buralarda gömülü bulunan insanlardan geride kalanlar, toplumlararası çatışmanın, savaşın ve etnik temizlik hareketlerinin 50 yıllık kirli tarihini gözler önüne seriyor. Özellikle 1950’ler ve 1960’larda süregiden toplumlararası çatışma ortamı ve nihayetinde patlak veren 1974 savaşı süresinde yaşandığı sıklıkla anlatılan trajik olayların yanı sıra, anlatılmayan bir çok hikaye var. Bu hikayeler milliyetçiliğe ve nefrete karşı cesaretin ve insanlığın mücadelesinin hikayeleridir.

Her iki toplumdan sıradan insanlar gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla, kendi hayatlarını riske atarak “düşman” toplumdan olan arkadaşlarını “kendi toplumları”nın milliyetçilerinden korudular. Bu kahramanlar, çiftçi, çoban, muhtar, rahip veya politikacı gibi insanlardı. Savaş koşulları altında insanlıklarını korumayı başardılar ve arkadaşlarını, çiftçileri, birlikte çalıştıkları kişileri ya da hiç tanımadıkları insanları ölümden, katliamdan ya da tecavüze uğramaktan korudular.

Şimdi tam da milliyetçilerin anlattıkları düşmanlık ve nefret hikayelerine karşılık, bu cesaret ve insanlık hikaylerini gün ışığına çıkarmanın zamanıdır. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve insanların barış içerisinde bir arada yaşayabilmesi için sadece iki tarafın birbirine karşı işlemiş oldukları suçları anlatan hikayelerin değil, aynı zamanda onurlu insanların yapmış oldukları eylemlerin de bilinmesi gerekir.

Bu ihtiyaca karşılık vermek amacıyla “Savaşa Hayır Koalisyonu-Kıbrıs”, başka sivil toplum örgütleri ve aktivistlerlerin de katılımıyla bu insanları anmak ve onurlandırmak için iki-toplumlu bir anma gecesi düzenliyor. Bu anma gecesi, yüksek ahlaka, cesarete ve insanlığa sahip olan, insanların hayatlarını kurtarırken aslında insanlık değerlerini ve onurunu kurtaran bu isimsiz kahramanlara büyük bir “efharisto” ya da “teşekkürler” demek için bir başlangıç olacaktır.

Adanın barışçıl ve demokratik birliğinden yana olan, uzlaşmadan yana olan herkesi bu etkinliğe davet ediyoruz. Arkadaşlarınızı ve katılmak isteyen herkesi davet edebilirsiniz.

Çarşamba 22 Temmuz, Lefkoşa Belediyesi Sergi Salonu ( Lokmacı Barikatı’nı güneye doğru geçer geçmez Uzunyol’da - Ledra Sokağı – 61 numaralı salonda) Saat 19:30 - 22:00

Teşekkür plaketlerinin verilmesi ve kısa müzik dinletisi

“Savaşa Hayır Koalisyonu–Kıbrıs”ın etkinliğine destek veren örgütlerin listesi:

“Sınırı Aşan Eller Kadın Örgütü”, İşçi Demokrasisi, Baraka Kültür Merkezi, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Yeşiller Partisi, APANEMI, “Kıbrıs’ın Yeniden Birleştirilmesi Hareketi, Yeni Kıbrıs Derneği, “Kayıp Kişiler ile Katliamlar ve Savaş Kurbanlarının Akrabaları İki Toplumlu İnsiyatifi”, “Tüm Kıbrıs mülteci ve mağdurlar hareketi”, "Lokmacı ve Öteki Geçiş Noktalarının Açılması İçin Yurttaşlar Komitesi", Simfilyosi/Uzlaşma, Kibris Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Birleşik Kıbrıs” Kıbrıslı-Rum ve Kıbrıslı-Türk Öğretmenler Platformu, CTP- Londra Dayanışma Derneği, Tarihsel Diyalog Ve Araştırma Derneği, Kıbrıs İçin Kıbrıslılar (C4C) Derneği – Londra, ACCESS-Arts Sanat Grubu, Kibris Turk Demokrasi Dernegi.

Bilgi için: Sevgül Uludağ 99966518 / 00905428538436, Phaedon Vassiliades 99625620, Christos Stavrou 99439185