Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Share it now!

Οι πάρα κάτω υπογράφοντες συμφωνούμε:

 1. Τη συγκρότηση ενός κοινού μετώπου πάλης στηριγμένου στις αρχές και την παράδοση του εργατικού κινήματος στη Κύπρο.

 2. Υιοθετούμε τις πολιτικές αρχές από το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφτηκε από την ΠΕΟ και την Κ.Ε. των Τουρκικών Συντεχνιών Κύπρου στις 8 του Γενάρη 1948:

  • Διαδηλώνουμε την ειλικρινή επιθυμία μας όπως δημιουργήσουμε σχέσεις στενής συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας στην δράση μας για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της εργατικής τάξης.

  • Καταδικάζουμε την προπαγάνδα του ενός ενάντια στον άλλο σαν καταστροφική και αντίθετη με τα πραγματικά συμφέροντα της εργατικής τάξης

  • Καταδικάζουμε το φυλετικό μίσος και τη φυλετική διάκριση από οπουδήποτε και αν προέρχεται, σαν όπλο στα χέρια των εκμεταλλευτών για την διάσπαση της εργατικής τάξης

 3. Υιοθετούμε τις προτάσεις του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ όπως αυτές συμφωνήθηκαν τον Γενάρη του 2016 και επαναδιατυπώθηκαν στις 9 του Γενάρη του 2017. (επισυνάπτονται)

 4. Στηρίζουμε και ενισχύουμε την προσπάθεια για εξεύρεση κοινά αποδεχτής συμφωνίας για επίλυση του Κυπριακού μέσα από διαπραγματεύσεις στην βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων.

 5. Παλεύουμε για την πλήρη αποστρατικοποίηση του νησιού μας, από όλους τους στρατούς, τις ξένες βάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βάσεις παροχής διευκολύνσεων σε στρατιωτικές δυνάμεις.

 6. Παλεύουμε ώστε το νησί μας να είναι γέφυρα φιλίας και συνεργασίας για όλους τους λαούς της περιοχής και όχι ορμητήριο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

 7. Παλεύουμε για την ενοποίηση και την οργάνωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο με κρατικό έλεγχο, των κοινωνικών θεσμών που καθορίζουν την ευημερία και την πρόοδο των εργαζομένων, όπως:

  • Ενιαίο Σύστημα Υγείας

  • Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  • Ενιαίο Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων

  • Ενιαίο φορολογικό καθεστώς

  • Συνεργασία και κρατικό έλεγχο των φυσικών πόρων όπως και των άλλων δημόσιων παροχών, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο.

 8. Παλεύουμε για μια παιδεία που να καθορίζεται από τις αρχές της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της συνεργασίας, της ανοχής και της αποδοχής της διαφορετικότητας

 9. Παλεύουμε για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους από σήμερα.

 10. Απαιτούμε να αρθούν όλοι οι περιορισμοί για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια σε ολόκληρη την Κύπρο για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

 11. Απαιτούμε το άνοιγμα περισσότερων οδοφραγμάτων και την απλούστευση των διαδικασιών μεταφοράς αγαθών και προϊόντων.

 12. Απαιτούμε την καθιέρωση, το συντονισμό και τη συνεργασία σε θέματα ώρας, φυσικών καταστροφών και διάσωσης.

Πιστεύουμε ότι η άμεση προώθηση όλων αυτών προάγει τη συνεργασία και την ειρήνη στο νησί και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την εξεύρεση μιας συμφωνημένης διευθέτησης προς όφελος των απλών ανθρώπων στο νησί αλλά και ευρύτερα στην περιοχή.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για υλοποίηση αυτών των στόχων και μετά την επίτευξη συμφωνίας με στόχο την εδραίωση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ευημερίας στο νησί μας.

Συνεχίζουμε να πιέζουμε του ηγέτες που διαπραγματεύονται να επιδείξουν το αναγκαίο θάρρος και βούληση για ένα κοινά αποδεκτό συμβιβασμό και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για υλοποίηση αυτών των στόχων ακόμη και αν αυτοί δεν καταλήξουν σε συμφωνία.