Ελλάδα 5/5/2010: Η εργατική τάξη μίλησε! 1 εκατομμύριο στους δρόμους